Video giới thiệu về Trường Cao Đẳng Dầu Khí

33 lượt xem

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác tại Việt Nam. Các ngành nghề mà Nhà trường đào tạo bao gồm: Điện Công nghiệp; Hàn; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu khí; Vận hành thiết bị chế biến Dầu khí.

Sinh viên học tập tại Trường được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng nghề tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng mô hình hiện đại, đồng bộ; được thực tập sản xuất trực tiếp tại các nhà máy, công ty trong và ngoài ngành Dầu khí; được tạo điều kiện tham gia dịch vụ kỹ thuật về vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị công nghiệp gắn liền với công việc thực tế sau này; được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt như: Được ở Ký túc xá miễn phí; được miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; được cấp học bổng (680.000 đồng/tháng) khi đạt kết quả học tập tốt; được hưởng chế độ học phí thấp và có thể đóng nhiều đợt trong năm; được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, văn nghệ,… và có cơ hội được Nhà trường giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp và học liên thông lên nhiều trường Đại học.