Video giới thiệu về nghề Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu Khí

26 lượt xem

Hàng năm, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động của các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí, vì vậy học viên theo học các nghề này sẽ có nhiều cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Trường Cao Đẳng Dầu Khí xin giới thiệu nghề Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu Khí, là một trong các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí đang được đào tạo tại Trường để cung cấp thêm thông tin cho các bạn muốn theo học nghề này.