Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020, nội dung cụ thể như thông báo:

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO:

Cv Di 1399 Ngày 05.11.2020 1

Cv Di 1399 Ngày 05.11.2020 2

II. ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC (Download tại đây)

Cv Di 1399 Ngày 05.11.2020 3pdf

III. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC (Download tại đây)

Cv Di 1399 Ngày 05.11.2020 4