MỤC TIÊU

Kiến thức:
 • Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;
 • Phân tích được nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;
 • Đánh giá được sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;
 • Nêu được các ứng dụng của thiết bị đo lường tự động hóa trong công nghiệp và thực tế sản xuất;
 • Trình bày được quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn cho các thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;
 • Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.
Kỹ năng:
 • Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;
 • Vận hành được một cách thành thạo thiết bị đo lường tự động hóa, thiết bị phụ trợ trong các hệ thống tự động hóa phục vụ cho công tác sửa chữa thiết bị tự động hóa;
 • Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố thường gặp ở các thiết bị trong hệ thống tự động hóa đúng quy trình, đảm bảo an toàn;
 • Độc lập tiến hành sửa chữa được các hư hỏng của các thiết bị tự động hóa;
 • Tổ chức được kế hoạch làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng được khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;
 • Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;
 • Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin trên các mạng truyền thông về các thiết bị đo lường tự động hóa, các thông tin khác phục vụ cho chuyên môn, quản lý, tổ chức sản xuất;
 • Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện được và quản lý được các công việc thuộc lĩnh vực nghề sửa chữa thiết bị tự động hóa, bồi dưỡng được người có kỹ năng nghề bậc thấp hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

SAU KHI TỐT NGHIỆP NGƯỜI HỌC ĐẠT BẬC 5 THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
 
3

Chương trình

Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo tính chất đặc thù của ngành nghề

KIẾN THỨC - THỜI GIAN

Số lượng môn học, mô đun: 32
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2805 giờ
Thời gian khóa học: 2,5 năm

2

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO

 • Tại Vũng Tàu: Tòa nhà 9 tầng, (Số 43, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu)
 • Tại Bà Rịa: Tòa nhà 9 tầng (Số 762 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, Thị Xã bà Rịa)

BẰNG TỐT NGHIỆP

Được trường Cao đẳng Dầu khí cấp Bằng Cao đẳng (Công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành)

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đã tốt nghiệp
Trung học phổ thông

Xét học bạ
tốt nghiệp Trung học phổ thông

Đam mê
ngành Tự động hóa

Thời gian nhận hồ sơ
Đến hết ngày 15 thánh 12 năm 2021

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp;
 • Các dây chuyền sản xuất tự động;
 • Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm sửa chữa thiết bị tự động hóa;
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.
Olympus Digital Camera
Tdh66

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Số lượng môn học, mô đun: 26
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:2820 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2370 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 827 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1867 giờ; 
 • Thời gian khóa học: 2.5 năm

VIDEO GIỚI THIỆU NGHỀ

XEM THÊM CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC

ĐIỆN CỘNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG