Trường Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh Liên thông hệ chính quy và Đại học hình thức Vừa làm vừa học

Trường Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh Liên thông hệ chính quy và Đại học hình thức Vừa làm vừa học

Trường Đại học Mỏ – Địa chất phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh và đào tạo đại học năm 2019 tại Vũng Tàu, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Thông tin chi tiết download tại đây

Số điện thoại tư vấn: 02543.510937 hoặc 0915.612.636 (Gặp cô Thảo)