Trường Đại học Kinh tế – Luật thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học quốc gia TP.HCM) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh Văn bằng hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học(VB2- VLVH) trình độ đại học khối ngành Luật đợt 1 năm 2021, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO

115 Tb Tuyển Sinh Đhktl 0001 001 1

115 Tb Tuyển Sinh Đhktl 0001 002 222

115 Tb Tuyển Sinh Đhktl 0001 003 3333

II. LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Dầu khí

Địa chỉ        : Tầng 5, tòa nhà 9 tầng, số 120 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu.

Điện thoại   : 0943.470.055 (Gặp Thầy Trí)

Fax             :  84-254-3838452

Website: www.pvmtc.com.vn