Trường Đại học Kinh tế Luật thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 ngành luật

Trường Đại học Kinh tế Luật thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 ngành luật

Trường Đại học Kinh tể – Luật phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 ngành Luật hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Thông tin chi tiết download tại đây

Số điện thoại tư vấn: 02543.510937 hoặc 0915.612.636 (Gặp cô Thảo)