Trường Đại học Kinh tế – Luật thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021

Tb204 Vv Gia Han Thoi Gian Tuyen Sinh Vb2vlvh Dkhi Dot21024 1 Tb204 Vv Gia Han Thoi Gian Tuyen Sinh Vb2vlvh Dkhi Dot21024 2