Trường đại học công nghệ TP. HCM tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1

Bkhn1

Trường Đại học công nghệ TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1.

Thông tin chi tiết download tại đây

Số điện thoại tư vấn: 02543.510937 hoặc 0915.612.636 (Gặp cô Thảo)