Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh vừa làm vừa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và văn bằng hai

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh vừa làm vừa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và văn bằng hai

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tuyển sinh Vừa làm vừa học (VLVH) liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai năm 2019, học tại Trường Cao đẳng Dầu khí.

Thông tin chi tiết download tại đây 

Số điện thoại tư vấn: 02543.510937 hoặc 0915.612.636 (Gặp cô Thảo)