Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức khóa học “Lắp đặt và bảo trì hệ thống lạnh” cho các học viên là CBCNV của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 1

Sáng ngày 15/3/2022 Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức khóa học “Lắp đặt và bảo trì hệ thống lạnh” cho các học viên là CBCNV của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 1.

Khóa học được tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2022), các CBCNV tham gia khóa học là kỹ sư  và nhân viên thuộc các bộ phận vận hành và kỹ thuật của đơn vị.

Tham dự khóa học học viên sẽ được đào tạo các kiến thức tổng quan về điện lạnh, các kỹ thuật về lắp đặt hệ thống lạnh, các phương pháp bảo dưỡng sửa chữa và cách khắc phục các sự cố thông thường, các hư hỏng thường gặp của hệ thống lạnh.

Ngoài các kiến thức được giảng viên truyền tải qua phần lý thuyết, học viên sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hành trên các mô hình và trang thiết bị tại phòng học thực hành. Sau khi kết thúc khóa học học viên được Trường Cao đẳng Dầu khí cấp chứng nhận và được giảng viên hỗ trợ sau đào tạo trong các công việc thực tế liên quan.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học:

1 2 3 4 5 6