Trường Cao đẳng dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Kỹ thuật lắp đặt giàn giáo Level 2”

73 lượt xem

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những công nhân đã có chứng chỉ Lắp ráp giàn giáo Level 1 được làm việc trong những điều kiện yêu cầu cao hơn về tay nghề lắp, điều chỉnh và tháo dỡ các mô hình giàn giáo thông dụng. Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Kỹ thuật lắp ráp giàn giáo Level 2”, cụ thể như sau:

  1. Thông báo tuyển sinhChào Giá Kh Kỹ Thuật Lắp Giáp Giàn Giáo Level 2 Final Page 1Chào Giá Kh Kỹ Thuật Lắp Giáp Giàn Giáo Level 2 Final Page 2 Chào Giá Kh Kỹ Thuật Lắp Giáp Giàn Giáo Level 2 Final Page 3
  2. Phiếu đăng ký tham dự khóa học: download mẫu phiếu chi tiết tại đây