Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Cử nhân chính trị

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Cử nhân chính trị năm 2020, cụ thể như sau:

I. Nội dung thông báo:

01

022

II. Mẫu đăng ký khóa học: Chi tiết download tại đây