Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học: “ Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức lại khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp” nội dung thông báo, cụ thể như sau:

0001 (2)