Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học: “Bảo lãnh Thông quan cho hàng hóa Xuất nhập khẩu”

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học “Bảo lãnh Thông quan cho hàng hóa Xuất nhập khẩu” nội dung thông báo, cụ thể như sau:1124.tb Tổ Chức Khóa Bảo Lãnh Thông Qua Cho Hh Xuất Nhập0001