Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khai giảng khóa học “Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu – Deepwater sequence stratigraphy”

Ngày 28/09/2020  tại trụ sở Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – Tp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) – Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khai giảng khóa học “Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu – Deepwater sequence stratigraphy”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ, kỹ sư địa vật lý phụ trách kỹ thuật về công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của PVEP.

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về:
  • Cách nhận diện và minh giải đá chứa nước sâu thông qua việc tích hợp các tài liệu mẫu lõi, giếng khoan và địa chấn.
  • Ảnh hưởng của các quá trình trầm tích nước sâu và cấu trúc địa tầng phân tập tới sự phân hóa, liên kết, bất đồng nhất và đặc trưng hóa vỉa chứa.
  • Tầm quan trọng của các hệ thống trầm tích nước sâu tới công tác thăm dò khai thác dầu khí.
  • Các nguyên tắc phân tích tướng đá phục vụ đặc trưng hóa vỉa chứa hình thành trong môi trường nước sâu.
Ngoài ra, giảng viên là chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực địa chất dầu khí cũng sẽ trao đổi, chia sẽ  những kinh nghiệm thực tế trong công tác nghiên cứu, triển khai công việc chuyên môn tại các dự án của PVN/ Việt Nam và các nước trong khu vực …

Khóa học diễn ra trong 05 ngày làm việc và dự kiến bế giảng vào ngày 02/10/2020.

Một số hình ảnh về lễ khai giảng khóa học:

1 2 3