Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khai giảng khóa học “Xử lý tình huống trong các Hợp đồng Dầu khí”

Ngày 22/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Đào tạo nâng cao (ATC) đã tổ chức khai giảng khóa học “Xử lý tình huống trong các Hợp đồng Dầu khí” cho các cán bộ công nhân viên của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Khóa học được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình công tác như:
  • Hiểu rõ được các điểm cơ bản, căn cứ pháp lý trong các Hợp đồng Dầu khí;
  • Hiểu rõ được tỷ suất lợi nhuận, giá thị trường trong việc cung cấp dịch vụ cho các Lô dầu khí do VSP điều hành.
  • Nắm bắt và xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý, thực hiện các điều khoản trong các Hợp đồng Dầu khí tại Việt Nam.
Giảng viên của khóa học là chuyên gia hàng đầu về công tác pháp lý, có nhiều năm làm việc tại các đơn vị trong ngành Dầu khí cũng như đã tham gia giảng dạy nhiều chương trình đào tạo về Hợp đồng Dầu khí cho các nhà điều hành..
Khóa học được tiến hành theo hình thức hội thảo, chú trọng đến sự tham gia của học viên. Giảng viên sẽ cung cấp các thông tin cơ sở, và đóng vai trò là người tư vấn, giải đáp các vướng mắc, bất cập trong công việc thực tế của các Nhà điều hành tại các dự án, Hợp đồng Dầu khí.
Khóa học dự kiến kéo dài từ ngày 22 – 24/12/2020, các học viên đạt điều kiện sẽ được Trường Cao đẳng Dầu khí cấp chứng chỉ/chứng nhận theo đúng quy định.
Hình ảnh tại lễ khai giảng:
A111