Trung tâm đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khóa học “Quản lý vật tư – kho hàng chuyên nghiệp”

Ngày 22/09/2020  tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) – Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khai giảng khóa học “Quản lý vật tư – kho hàng chuyên nghiệp”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ phụ trách công việc liên quan đến quản lý vật tư, kho hàng tại các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro…

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý kho, giúp quản lý đạt hiệu quả tối đa; ngoài ra hướng dẫn học viên biết lập kế hoạch vật tư quản lý các rủi ro trong công tác quản lý vật tư cũng như giúp học viên xây dựng được các tiêu chí để đánh giá các nhà cung ứng…

Khóa học diễn ra trong 02 ngày làm việc và bế giảng vào ngày 23/09/2020.

Một số hình ảnh của khóa học:

1

2