Thời khóa biểu và lịch thi cập nhật từ 05/04/2022

Phòng đào tạo thông báo thông tin cập nhật thời khóa biểu và lịch thi cập nhật từ 05/04/2022

 

Download thời khóa biểu tại đây: Link Thời khóa biểu