Thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 – Năm học 2018-2019

Phòng đào tạo xin thông báo thời khóa biểu toàn trường học kỳ 1 năm học 2018-2019 chi tiết như file đính kèm bên dưới:

Áp dụng từ ngày 15/10/2018

Download thời khóa biểutại đây
fShare
Tweet