Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học trực tuyến toàn trường học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 20/7/2020
  • Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 22-7-2020) tại đây