Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 – 2021(Cập nhật ngày 31-3-2021)

Phòng đào tạo thông báo tới các khoa: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chi tiết như sau:

  • Áp dụng từ ngày 2/4/2021
  • Download thời khóa biểu(cập nhật ngày 31/3/2021) tại đây