Mục tiêu, nhiệm vụ của Trường đến năm 2025  và định hướng đến năm 2035:

Ngày 29/5/2020 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc trọng thể. Đại hội lần thứ XV đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương châm Đoàn kết – Đổi mới, Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Dầu khí phát triển bền vững”.

Quan điểm và nguyên tắc phát triển:

Phát triển Trường Cao đẳng Dầu khí đồng bộ, hiện đại đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho ngành Dầu khí và một phần cho xã hội bằng cách hoàn thiện mô hình: “ Đào tạo – Dịch vụ Đào tạo – Dịch vụ kỹ thuật” trong đó hoạt động đào tạo giữ vai trò chủ đạo. Các hoạt động dịch vụ đào tạo và dịch vụ kỹ thuật là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản xuất. Phát huy sức mạnh nội lực của Trường và của Tập đoàn, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để mở rộng và nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Gắn đào tạo với thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học để nâng cao tay nghề cho giáo viên và học sinh, đồng thời tạo ra nguồn thu để nâng cao đời sống cho CBCNV và tái đầu tư cho đào tạo, từng bước tiến tới tự chủ về tài chính. Đẩy mạnh sự tăng trưởng cả về quy mô và chiều sâu.

Mục tiêu tổng quát:

Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Dầu khí đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; góp phần xây dựng ngành Dầu khí phát triển bền vững. Đào tạo đa cấp đa ngành và đào tạo liên thông từ cấp thấp lên cấp cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí Việt Nam và một phần cho xã hội.

Mục tiêu cụ thể:

Về đào tạo trình độ Trung cấp và Cao đẳng: Đào tạo chất lượng cao theo 2 cấp độ: Trung cấp và Cao đẳng. Nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp. Từng bước xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa quốc tế. Đào tạo theo địa chỉ và đào tạo đúng với mục đích của người sử dụng. Đào tạo đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu phát triển của ngành và của khách hàng.
Về đào tạo thường xuyên: Xây dựng và phát triển một hệ thống chương trình đào tạo ngắn hạn, đồng bộ theo từng Modul từ thấp đến cao phù hợp với từng chức danh và vị trí công tác, chương trình phải có tính cập nhật kiến thức mới phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Về đào tạo trước tuyển dụng cho các dự án và công trình trọng điểm của Tập đoàn và Nhà nước: Trường phải trở thành nơi cung ứng và thực hiện các chương trình đào tạo nhập ngành, chương trình đào tạo trước tuyển dụng cho các đơn vị trong ngành Dầu khí.
Về đào tạo An toàn – Môi trường: Xây dựng Trung tâm đào tạo An toàn-Môi trường đủ mạnh với một số khóa học đạt chuẩn của OPITO, STCW95 và các hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.
Kết hợp đào tạo Đại học các chuyên ngành Dầu khí: Tập trung xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng, đào tạo liên thông; Kết hợp với Trường Đại học Dầu khí đào tạo Đại học theo hướng chú trọng kỹ năng thực hành và kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt.
Về lĩnh vực dịch vụ:  Tập trung xây dựng phát triển, nâng cao uy tín sức cạnh tranh của các loại hình dịch vụ kỹ thuật truyền thống đã có thương hiệu như: Dịch vụ lặn và khảo sát công trình ngầm; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị đo lường, điều khiển, tự động hóa, thiết bị an toàn. Mở rộng và phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới phù hợp với ngành nghề đào tạo như bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, hàn, điện. Mở rộng và phát triển loại hình dịch vụ tư vấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

 

[/col] [/row]