MỤC TIÊU

Kiến thức:
 • Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;
 • Trình bày được quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, lắp đặt các thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Liệt kê được các thông số kỹ thuật đặc trưng của các thiết bị đo lường tự động hóa, các thiết bị tự động chuyên dùng;
 • Có đủ vốn từ vựng Tiếng Anh để đọc được tài liệu và bản vẽ kỹ thuật
 • Ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;
 • Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.
Kỹ năng:
 • Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn làm việc với thiết bị đo lường tự động hóa theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;
 • Chuẩn bị được được vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác lắp đặt, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Thực hiện được việc lắp đặt thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Hiệu chuẩn được các thiết bị đo lường tự động hóa theo đúng quy trình kỹ thuật theo qui định của Pháp luật Việt Nam;
 • Vận hành được một cách thành thạo thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Thực hiện được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;
 • Lập được báo cáo sau khi lắp đặt và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tự động hóa;
 • Giao tiếp được bằng Tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng Tiếng Anh;
 • Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin trên các mạng truyền thông về các thiết bị đo lường tự động hóa, các thông tin khác phục vụ cho chuyên môn và thực tế ngành nghề.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

SAU KHI TỐT NGHIỆP NGƯỜI HỌC ĐẠT BẬC 4 THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
 
Tdh8

Chương trình

Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo tính chất đặc thù của ngành nghề

KIẾN THỨC - THỜI GIAN

Số lượng môn học, mô đun: 17
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1110 giờ
Thời gian khóa học: Từ 1 – 1,5 năm

 

2

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO

 • Tại Vũng Tàu : Tòa nhà 9 tầng, (Số 43, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu)
 • Tại Bà Rịa : Tòa nhà 9 tầng (Số 762 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, Thị Xã bà Rịa)

BẰNG TỐT NGHIỆP

Được trường Cao đẳng Dầu khí cấp Bằng Trung cấp

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đã tốt nghiệp THPT/THCS

Xét học bạ
tốt nghiệp THPT/THCS

Đam mê
ngành Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Thời gian nhận hồ sơ
Đến hết ngày 15 thánh 12 năm 2021

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp;
 • Các dây chuyền sản xuất tự động;
 • Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm sửa chữa thiết bị tự động hóa;
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa
Tdh5
3
Tdh6

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Số lượng môn học, mô đun: 17
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1110 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 855 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 442 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 617 giờ.
 • Thời gian khóa học: Từ 1 – 1,5 năm.

VIDEO GIỚI THIỆU NGHỀ

XEM THÊM CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC

ĐIỆN CỘNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG