Quỹ học bổng Trường Cao đẳng Dầu Khí Trao cơ hội học tập – Thắp sáng tương lai

Năm học 2019 – 2020, Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Dầu khí đã ký Quyết định xét trao 120 suất học bổng với giá trị từ 3.700.000 đồng/suất – 21.000.000 đồng/suất cho học sinh, sinh viên nhập học vào Trường với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

Quyết định: Ban hành các mức hộc bổng như sau:Qd Hoc Bong11