Quy chế tổ chức – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

Quy Che1

Ban tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, Ban hành quy chế tổ chức của Hội thi:

  • Download quy chế tổ chức cụ thể tại đây