PVMTC – Trường Cao đẳng Dầu khí khai giảng lớp chung cấp chính trị khóa 112A năm 2022 – 2023

Giáo dục lý luận chính trị là quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành cho người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp luận biện chứng thông qua việc truyền thụ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx- LeNin, tư tưởng HCM, đường lối cách mạng của ĐCSVN và những vấn đề về nhà nước, pháp luật nước ta để trên cơ sở đó giúp học viên có tư duy khoa học, đạo đức cách mạng và năng lực sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Do đó, Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đặc biệt coi trọng việc đào tạo trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đồng thời tin tưởng giao cho Trường Cao đẳng Dầu khi tổ chức, quản lý các khóa đào tạo này.

Hôm nay, ngày 20/04/2022, Trường Cao đẳng  Dầu khí phối hợp cùng với Trường Chính Trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro long trọng tổ chức lễ khai giảng Khóa đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị cho 80 cán bộ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tại Cơ sở bãi Dâu- Trường Cao đẳng Dầu khí, Số 120 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Đến dự buổi lễ có sự có mặt của Thạc Sỹ Ngô Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Sỹ- Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Dầu khí,  đồng chí Huỳnh Văn Trọng Trưởng phòng TCNS Vietsovpetro, Đ/c Hoàng Phúc Long Chánh văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro

Z3366413878125 991a90255b41227896b57f22f1717527
Thạc Sỹ Ngô Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu tại buổi khai giảng
Z3366415100188 Bcc86e1598072d18fac37ecffa3f5b69
Phó giáo sư – tiến sỹ Lê Văn Sỹ – Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Dầu khí phát biểu tại buổi khai giảng
D7eeeafe32abf3f5aaba
Đồng chí Huỳnh Văn Trọng Trưởng phòng TCNS Vietsovpetro