PVMTC TỔ CHỨC KHÓA HỌC “CATHODIC PROTECION TESTER”

107 lượt xem

Ngày 10/3/2022 Khóa học “Cathodic Protecion Tester” do Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên – Trường Cao Đẳng Dầu Khí phối hợp với công ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát Và Công Trình Ngầm PTSC tổ chức đã chính thức khai giảng.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 10-12/3/2022 với các nội dung đào tạo như sau:

♦     Chapter 1: Basics of electricity and electrical laws

♦     Chapter 2: Basic chemistry & basic corrosion theory

♦     Chapter 3: Cathodic protection

♦     Chapter 4: CP testing & Field measurements

♦     Chapter 5: Stray current interference

Một số hình ảnh của khóa học:

 

1 2 3 4 5 6