Phòng dịch vụ công trình ngầm

Phòng dịch vụ công trình ngầm

Chức năng và nhiệm vụ:

– Đào tạo thợ lặn và phát triển chuyên ngành lặn, xây lắp, khảo sát công trình ngầm cho các tổ chức trong và ngoài ngành dầu khí.

– Cung cấp các dịch vụ lặn và kỹ thuật công trình ngầm phục vụ xây lắp, khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định các công trình biển cho các

tổ chức trong và ngoài ngành như: Giao thông vận tải, Điện lực, Hàng hải, Quốc phòng

Quá trình hình thành và phát triển

1978 – Thành lập theo chương trình viện trợ của Vương Quốc Na Uy, tuyển sinh thợ lặn khóa đầu tiên.

1982 – Cung cấp dịch vụ lặn ra thị trường.

1984 – Cung cấp dịch vụ lặn phục vụ việc tìm kiếm, thăm dò, và khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ cho XN Liên doanh “Vietsovpetro”.

1995 – Đào tạo thợ lặn khảo sát chứng chỉ CSWIP 3.1U, 3.2U và cung cấp dịch vụ lặn khảo sát phục vụ đăng kiểm cho các công trình biển.

2001 – Dịch vụ lặn khảo sát dưới nước được các cơ quan Đăng kiểm quốc tế cấp chứng chỉ.

2012 – Cung cấp dịch vụ lặn hỗn hợp khí độ sâu làm việc tối đa đến 75 mét nước.

2015 – Trờ thành Hội viên nhà thầu lặn của Hiệp hội các nhà thầu biển quốc tế IMCA.

Kết quả hoạt động

Đào tạo được 12 khóa thợ lặn chính qui với tổng số 163 thợ lặn bậc 2/4 tốt nghiệp ra trường.

Toàn bộ các thợ lặn được cấp chứng chỉ và được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) công nhận

Thợ lặn khảo sát có chứng chỉ đào tạo bậc I và II của cơ quan đăng kiểm Lloyds tương đương chứng chỉ CSWIP 3.1U và 3.2U

Dịch vụ

Đã xây dựng được một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực. Với đội ngũ thợ lặn và thiết bị máy móc hiện có, Phòng dịch vụ công trình ngầm có thể thực hiện toàn bộ các công tác lặn phục vụ xây lắp, lặn khảo sát, lặn sửa chữa công trình…cho ngành Dầu khí và các đối tác khác.

Một số Hợp đồng lớn đã thực hiện:

Hợp đồng khảo sát hàng năm phục vụ đăng kiểm các giàn khoan của Liên doanh VietsoPetro.

Hợp đồng khảo sát, sửa chữa giàn Hải Sư Trắng cho Thang Long JOC

Hợp đồng nguyên tắc phục vụ khảo sát và sửa chữa các giàn cho các Công ty Cuu Long JOC,Petronas.

Hợp đồng khảo sát, sửa chữa các giàn cho Hoang Long, Hoan Vu JOC, JVPC.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ lặn cho dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắng của Hoan Vu JOC.

Các khách hàng thường xuyên:

VSP; Cuu Long JOC; Hoang Long & Hoang Vu JOC; Thang Long JOC; JVPC; PVGas; BSR; Petronas; POVO.

Các thành tích đạt được

Tập thể:

1993 : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Tổng Công Ty Dầu Khí VN.

1994 : Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

1998 : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2004 : Cờ thi đua của Chính Phủ .

2005 : Bằng khen của Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam.

2006: Huân chương lao động hạng 3

2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,

Bằng khen của Bộ Công thương.

2014: Bằng khen của Bộ Công thương.Cá nhân:

Nguyễn Văn Thành: Huân chương Lao động hạng 3 Năm 2008

Bằng khen của Chính phủ Năm 2003; 2007

Vũ Văn Hà: Bằng khen của Chính phủ Năm 2012