Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng ra đời từ khi thành lập Trường.

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về nhiệm vụ đào tạo; xây dựng định hướng, chiến lược đào tạo trung và dài hạn của Trường;

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo và thi tốt nghiệp các khóa Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề;

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác khen thưởng, kỷ luật HSSV;

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

– Đầu mối xúc tiến và triển khai đào tạo nhân sự cho các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

– Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các khoa, các tổ bộ môn trong công tác đào

tạo;

– Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực cả về lượng và chất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

– Tiếp nhận, quản lý chặt chẽ và sử dụng tối đa cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác đào tạo;

– Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chung trong toàn Trường.

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị:

– Đầu mối tổ chức tuyển sinh, giám sát tiến độ, chất lượng đào tạo và tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

– Đầu mối tổ chức đào tạo các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí: Dự án Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Lọc Hóa dầu Bình Sơn, dự án Nhiệt điện Thái Bình, dự án Nhiệt điện Vũng Áng, dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch, dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ …

– Đầu mối xây dựng các nghề của Trường theo tiêu chuẩn Quốc tế: Trường đã được tổ chức City&Guilds (vương quốc Anh) chứng nhận là cơ sở đào tạo đạt chuẩn

của City&Guilds.

– Đầu mối tổ chức thành công Hội thi tay nghề ngành Dầu khí.

Thành tích thi đua :

Tập thể :

 Bằng khen Chính phủ: năm 2002; 2011;

 Bằng khen Bộ Công Thương: năm 2007; 2013;

 Huân chương Lao động hạng 3: năm 2008.

Cá nhân :

 Ông Hoàng Tiến Thăng: Bằng khen Chính phủ năm 2013;