Phòng công tác chính trị – Quản lý Học Sinh – Sinh Viên

 

Yue01512

Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh – sinh viên được thành lập theo Quyết định số1787/QĐ-ĐTNL được Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nhân lực Dầu khí ký ngày 24/12/2007.

Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng:

Phối hợp với các phòng khoa trong Trường, tiến hành các biện pháp thích hợp nhằm giáo dục phẩm chất đạo đức, quản lý học sinh sinh viên đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức triển khai học tậpNghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các đợt sinh hoạt chính trị ngoại khóa, xây dựng môi trường sống văn hóa, văn minh, lịch sự, tổ chức kiểm tra việc thực nội quy, quy chế đặc biệt là học sinh, sinh viên, học viên dự án ở Ký túc xá.

– Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, lao động công ích, thực hiện quy chế phối hợp công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

– Thực hiện việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đồng thời có biện pháp giáo dục và đề xuất xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế.

– Quản lý tốt sinh viên ngoại trú thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

– Quản lý và khai thác tốt cơ sở vật chất bao gồm: ký túc xá,phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại Cơ sở Bà Rịa.

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị:

– Tổ chức các đợt học Nghị quyết, sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học; Thực hiện các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa và

công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng trong học sinh sinh viên.

– Xây dựng các tiêu chí đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm từ đó công tác Chủ nhiệm đã đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

– Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, an toàn phòng chống cháy nổ, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, hàng năm đều được công nhận là cơ quan, doanh nghiệp văn hóa.