Lịch thi tổng thể – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019(Cập nhật ngày 12-11-2019)

 

Lich ThiBan tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo Lịch thi tổng thể 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau:

I. LỊCH THI TỔNG THỂ:

Lich Thi Tong The 14 11 2019

II. SƠ ĐỒ CÁC KHU VỰC THI:

      1.CƠ SỞ PVMTC – TP BÀ RỊA:
So Do To Chuc Br 14 11 2019

2. TRỤ SỞ PVMTC – TP VŨNG TÀU:

So Do To Chuc Vt 14 11 2019

III. LỊCH THI TỔNG THỂ THEO CA:

Lich Thi Thong The Theo Ca 1 14 11 2019

Lich Thi Thong The Theo Ca 2 14 11 2019