Lịch thi lần 2 Học kỳ II năm học 2017-2018 cho các lớp khóa 2016 và khóa 2017

Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa:

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho các lớp khóa 2016 và khóa 2017

Download Kế hoạch cụ thể tại đây

fShare
Tweet