Lịch thi chi tiết của các thí sinh dự thi – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

2

Ban tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo Lịch thi chi tiết của các thí sinh dự thi của 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau:

1. Điện tử công nghiệp (Download tại đây), (cập nhật lại ngày 20/11/2019)

2. Tự động hóa (Download tại đây), (cập nhật lại ngày 18/11/2019)

3. Vận hành nhà máy nhiệt điện (Download tại đây)

4. Hàn (Download tại đây)

5. Lắp ráp kết cấu (Download tại đây)

6. Tiện kim loại (Download tại đây)

7. Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin (Download tại đây)

8. Thiết kế đồ họa (Download tại đây)

9. Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin (Download tại đây)

10. Vận hành khai thác dầu khí (Download tại đây)

11. Vận hành nhà máy lọc dầu (Download tại đây)

12. Vận hành thiết bị Khoan Dầu khí (Download tại đây)