Trung tâm Đào tạo thường xuyên tổ chức khóa học “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng”

55 lượt xem

Trường Cao Đẳng Dầu Khí là đơn vị đào tạo trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là một trong những đơn vị được phép đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với mục đích cung cấp và cập nhật kiến thức cho các cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, vào  ngày 24/04/2021, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khóa học bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng”.

Khóa học bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan và khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng
  • Chuyên đề 2: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát chứng thư số.
  • Chuyên đề 3: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống
  • Chuyên đề 4: Thực hành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Giảng viên của khóa học là giám đốc của Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cung cấp các thông tin cơ sở và đóng vai trò là người tư vấn, trợ giúp cho học viên trong suốt thời gian diễn ra khóa hoc

Một số hình ảnh của khóa học:

1

2