Khoa dầu khí

Yue01572

Khoa Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1786/QĐ-ĐTNL ngày 24/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Dầu khí, gồm 02 Tổ bộ môn trực thuộc là “Khoan khai thác dầu khí” và “Công nghệ hóa”.

Chức năng, nhiệm vụ :

– Đào tạo hệ Trung cấp và Cao đẳng thuộc lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu và chế biến khí

– Đào tạo trước tuyển dụng cho các dự án: đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên sâu và đào tạo kèm cặp theo vị trí chức danh.

– Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ dầu khí.

Hệ thống thiết bị dạy học:

– Phòng mô hình động Hệ thống khoan dầu khí

– Phòng mô hình động Hệ thống khai thác dầu khí

– Phòng mô hình động Nhà máy lọc – hóa dầu

– Phòng mô hình động Nhà máy chế biến khí

– Phòng mô hình động Nhà máy sản xuất nhựa

– Phòng thí nghiệm hóa dầu (VILAS 542)

– Phòng thí nghiệm dung dịch khoan

– Xưởng thực tập vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Hoạt động tiêu biểu của đơn vị :

Trong giai đoạn 2007 đến nay, Khoa đã thực hiện thành công các dự án đào tạo nhân sự vận hành & bảo dưỡng cho:

– Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

– Nhà máy sản xuất nhựa polypropylene Dung Quất.

– Nhà máy Đạm Cà mau.

– Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ.

– Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất.

– Nhà máy Bio-Ethanol Phú Thọ.

– Kho lạnh LPG Thị Vải- PVGas.

– Đào tạo bổ sung nhân sự vận hành cho nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất.

– Đào tạo nhân sự vận hành nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thành tích thi đua :

– Tập thể: Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí (2013, 2015)

– Tập thể: Bằng khen Bộ công thương (2015)

Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa : Ông Nguyễn Huỳnh Đông (0917.407077

Phó Khoa : Ông Trần Thanh Huy (0913.310662

Khoan 3

Khoa dầu khí

Khoa dầu khí