Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp cho học sinh hệ cao đẳng nghề khóa 2015 – năm 2018

Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo tới các Phòng/Khoa:

Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp cho các học sinh hệ Cao đẳng nghề khóa 2015 – năm 2018.

Download Kế hoạch cụ thể tại đây

fShare
Tweet