Kế hoạch họp kỹ thuật lần 3 (Giải đáp thắc mắc cho thí sinh)

Hop Kt

Ban tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo Lịch họp kỹ thuật lần 3 (Giải đáp thắc mắc cho thí sinh) 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau:

1