HỘI THẢO “CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI NGÀNH DẦU KHÍ”

Nhằm mục đích giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành luật: Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14; nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 các thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021; 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Ngày 23/07/2022 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trường Cao đẳng Dầu Khí đã tổ chức Hội thảo “Chính sách thuế đối với nghành dầu khí” để trình bày các vướng mắc này đến cơ quan có thẩm quyền như: Cục Tài chính Doanh Nghiệp- Tổng cục Thuế, Cục Doanh nghiệp lớn – Tổng Cục Thuế- Bộ tài chính (BTC);

Đến tham dự với hội thảo:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

  • Ông Nguyễn Văn Mậu- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  • Ông Đặng Minh Phong- Kế Toán trưởng-Trưởng ban Tài chính kế toán- PVN

Tổng Cục Thuế- Bộ Tài Chính

  • Ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính Doanh Nghiệp – Tổng cục thuế – BTC
  • Ông Lưu Ngọc Thơ    – Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp số 1 – Cục Doanh nghiệp lớn – Tổng cục thuế – BTC
  • Ông Phạm Đức Hưng – Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp – Tổng cục thuế – BTC

Cùng với 44 Tổng Công ty, Công ty, nhà điều hành Dầu khí với hơn 110 người tham dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra rất thành công với rất nhiều những vướng mắc của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được trình bày và giải đáp một cách rõ ràng và cụ thể.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Z3586413895012 Cb28d634e5c8090a93f558d6e4d8d522 Z3590161599319 E32268017c9935e223495056b4241e54 Z3586413938571 1bd9c21ae1aa4427a97e309c9712592b Z3586413933853 D9f89f931362573ae08bfdb26fe5c093