Học nghề ở đâu? Hãy đến Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)

88 lượt xem

Trường Cao đẳng Dầu khí là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dầu khí và một phần cho xã hội. Hiện tại Trường đang được cấp phép đào tạo 28 nghề ở 2 trình độ TC&CĐ, trong đó có những nghề đặc thù của ngành dầu khí thuộc các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và chế biến dầu khí. Ngoài ra Trường còn đào tạo các nghề về Điện, Tự động hóa, Cơ khí và học viên tốt nghiệp các nghề này có thể làm việc tại các đơn vị trong hoặc ngoài ngành Dầu khí.