Chương trình xét trao Học bổng cho học sinh – sinh viên nhập học năm 2019 – 2020

Trong năm 2019, được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng với sự tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Trường Cao đẳng Dầu khí sẽ trao các suất học bổng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

1. Học bổng: “Doanh nghiệp tài trợ”

a. Số lượng và mức học bổng:

– 100 suất học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng với giá trị 8.500.000 đồng/suất

– 20 suất học bổng dành cho học sinh hệ Trung cấp với giá trị 3.700.000 đồng/suất.

b. Điều kiện tham gia xét học bổng:

Học sinh, sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học vào các lớp tuyển sinh năm 2019.

c. Thứ tự ưu tiên cấp học bổng

Nếu số lượng học sinh, sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số học bổng, Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến khi hết số lượng học bổng được cấp. Thứ tự ưu tiên trong xét cấp học bổng doanh nghiệp được quy định như sau: (1) Kết quả trung bình các môn học của năm lớp 12 từ 6,0 trở lên; (2) Thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh (Hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại thông báo tuyển sinh)

2. Học bổng: “Tiếp sức đến trường”

a. Số lượng và mức học bổng:

– 5 suất học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng với giá trị 21.000.000 đồng/suất

– 5 suất học bổng dành cho học sinh hệ trung cấp với giá trị 12.400.000 đồng/suất.

b. Điều kiện tham gia xét học bổng:

Học sinh, sinh viên được xét học bổng Tiếp sức đến trường phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Học sinh, sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học vào các lớp tuyển sinh năm 2019;

– Thuộc diện hộ nghèo/hộ cận nghèo/gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Có xác nhận của chính quyền địa phương).

c. Nguyên tắc xét, cấp học bổng

Nếu số lượng học sinh, sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số học bổng, Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ trên xuống cho đến khi hết số lượng học bổng được cấp.Thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập được quy định như sau: (1) Hoàn cảnh gia đình, (2) Kết quả trung bình các môn học của năm lớp 12.

Thông tin tuyển sinh chi tiết truy cập theo link sau:

https://www.pvmtc.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh-pvmtc-nam-2019-xet-tuyen-khong-thi/

Chi tiết xin vui lòng liên hệ

  • Ti Vũng Tàu: Phòng Đào tạo – Văn phòng Tuyển sinh, Tầng 1, tòa nhà 9 tầng, trụ sở Vũng Tàu (Số 43, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu); SĐT: 02543.590.252; 0912.568.191 – Thầy Thanh)
  • Ti Bà Ra: Phòng Đào tạo – Văn Phòng tuyển sinh, Tầng 1, Tòa nhà 9 tầng (Số 762 đường CMT8, phường Long Toàn, TP Bà Rịa; SĐT: 02543.590.252; 0983.134.724 – Cô Toàn)