Địa điểm tổ chức thi các nghề – Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

1111223

Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI – 2019, thông báo địa điểm các Phòng/Xưởng tổ chức thi 12 nghề Hội thi, cụ thể như sau:

STT NGHỀ THI PHÒNG/XƯỞNG
1 Nghề Hàn Xưởng Hàn – Cơ sở Bà Rịa
2 Nghề Lắp Ráp Xưởng Nguội – Cơ sở Bà Rịa
3 Nghề Tiện Xưởng Cơ khí – Cơ sở Bà Rịa
4 Tự động hóa Phòng 508 – Tòa nhà 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu
5 Điện tử công nghiệp Phòng PLC – Tầng 7 – Cơ sở Bà Rịa
6 Quản trị HTM CNTT Phòng 703 – Tòa nhà 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu
7 Thiết kế đồ họa Phòng 703 – Tòa nhà 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu
8 Giải pháp phần mềm CNTT Phòng 702 – Tòa nhà 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu
9 Vận hành nhà máy Lọc Dầu Phòng 503 – Tòa nhà 9 tầng – Trụ sở Vũng Tàu
10 Vận hành thiết bị khoan Dầu khí Phòng 603 – Tòa nhà 9 Tầng – Trụ sở Vũng Tàu
11 Vận hành khai thác Dầu khí Phòng 502 – Tòa nhà 9 Tầng – Trụ sở Vũng Tàu
12 Vận hành nhà máy Nhiệt điện Phòng C102 – Khu nhà C – Trụ sở Vũng Tàu