Đào tạo an toàn môi trường

Các khóa đào tạo của Khoa An Toàn Môi Trường có thể tìm hiểu tại đây:

http://www.pvmtc.com.vn/sef/index.php/training-courses

Thông tin liên hệ:

Trường Cao Đẳng Dầu Khí – Khoa An Toàn Môi Trường

Địa chỉ: 120 Trần Phú, Phường 5, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Đ/T: 0254.3.833.142 – Fax: 0254.3.833.141

Website: www.pvmtc.com.vn/sef

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.