Đảng ủy trường Cao đẳng Dầu khí: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Từ ngày 25/6/2022 đến ngày 01/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ trường Cao đẳng Dầu khí gồm 06 chi bộ trực thuộc với 80 đảng viên. Từ ngày 25/6/2022 đến ngày 01/7/2022, các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Để Đại hội các Chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp; trước đó Đảng ủy trường Cao đẳng Dầu khí đã ban hành hướng dẫn số 28-KH/ĐU ngày 12/4/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ cùng với việc xây dựng Quy hoạch cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

1
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 4
2
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 5
3
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 2
4
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 3
5
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 6
6
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung, đánh giá những kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Các báo cáo nêu rõ những kết quả làm được, những ưu, nhược điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra cho nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, mỗi đảng viên đã  luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm…Toàn thể đảng viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, các chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đồng chí đảng viên nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp.

Cũng trong Đại hội, các chi bộ đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ tới; đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra. Các đại biểu dự Đại hội cũng phát huy tính dân chủ, thẳng thắn thảo luận góp ý về dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội, đồng chí Bùi Quốc Sơn – Bí thư Đảng ủy và đồng chí Ngô Xuân Hưng, phó Bí thư Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2022, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và yêu cầu các Chi bộ tập trung thảo luận để xây dựng chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị. Các chi bộ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác chuyên môn cần tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra và  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

7
Đ/c Bùi Quốc Sơn, BT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội chi bộ 5
8
Đ/c Bùi Quốc Sơn, BT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội chi bộ 3
9
Đ/c Bùi Quốc Sơn, BT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội chi bộ 1
10
Đ/c Ngô Xuân Hưng,Phó BT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội chi bộ 6

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội tại các chi bộ trực thuộc đã bầu Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025:

11
BCH chi bộ 1 (Nhiệm kỳ 2022-2025)
12
BCH chi bộ 2 (Nhiệm kỳ 2022-2025) chụp ảnh cùng Phó BT Đảng ủy, Hiệp phó Ngô Xuân Hưng và hiệu phó Dương Văn Viên
13
BCH chi bộ 3 (Nhiệm kỳ 2022-2025) chụp ảnh cùng Bí thư Đảng ủy Bùi Quốc Sơn
14
BCH chi bộ 4 (Nhiệm kỳ 2022-2025)
15
BCH chi bộ 5 (Nhiệm kỳ 2022-2025) chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Hiệu phó phụ trách đào tạo Lê Văn Sỹ
16
BCH Chi bộ 6 (Nhiệm kỳ 2022-2025)

BAN TRUYỀN THÔNG