Trung tâm Đào tạo nâng cao tổ chức khóa học “Cathodic protection – Tester”

Với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng kiểm tra, đánh giá dữ liệu để xác định sự hiệu quả của kỹ thuật bảo vệ catốt bằng anốt hy sinh (SACP) (chủ yếu dùng cho đường ống/cấu trúc/jacket ngoài khơi) và kỹ thuật bảo vệ catốt bằng dòng điện ngoài (ICCP) (chủ yếu cho đường ống trên bờ / cấu trúc / bể chứa), vào ngày 02/04/2021, Trung tâm Đào tạo nâng cao – Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức khai giảng khóa học “Cathodic protection – Tester” cho các cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình Ngầm PTSC.

Nội dung khóa học được thiết kế theo chương trình khung của Hiệp hội Kỹ sư Chống an mòn Mỹ (NACE), các nội dung  bao gồm:

Chapter 1: Basics of electricity and electrical laws

Chapter 2: Basic chemistry & basic corrosion theory

Chapter 3: Cathodic protection

Chapter 4: CP testing & Field measurements

Chapter 5: Stray current interference

Giảng viên của khóa học là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản lý toàn vẹn ăn mòn đường ống, và cũng là thành viên của hiệp hội các kỹ sư chống ăn mòn – NACE International.

Khóa học sẽ kéo dài trong 03 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 04/04/2021.

Một số hình ảnh của khóa học:

71

72