NACE 2- Cathodic protection of underground pipeline

Brochure Nace 2 Cathodic Protection Of Underground Pipeline

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of underground pipeline cathodic protection systems Designers who are interested in cathodic protection technology for corrosion prevention Technicians and maintenance personnel who deal with installed cathodic protection systems Facility owners and users who are concerned with corrosion.

Training course (5 days) “API 570 – PIPING INSPECTION”

570

Overview American Petroleum Institute (API) Piping Inspection Code 570 Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-Service Piping Systems is recognized and used with confidence worldwide. The Piping Inspector Certification Program (PICP) is developed for the continual high level of efficiency and safety through emphasizing professional credibility and process integrity. Who should attend? This course will

Training course (5 days) “API 510 – PRESSURE VESSEL INSPECTION”

510

Who should attend? The course is designed for Pressure Vessel inspection engineers, Inspection personnel, Operating engineers, Managers, Maintenance engineers and personnel involved in design, operation, inspection and maintenance of pressure vessels. This course will also be beneficial to those who are preparing themselves for the API 510 certification examination. About your Trainer: Portrait Education Experiences

Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG CAO – TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP Trung Tâm Đào tạo Nâng cao (ATC), tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng thường xuyên được thành lập theo quyết định số 293/QĐ-CĐDK của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí với mục đính mở rộng

Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên cho các lĩnh vực: Kỹ thuật hóa học, dầu khí Khoan dầu khí, khai thác dầu khí Vận chuyển, chế biến, tồn trữ dầu khí Công nghệ lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí Chống ăn mòn Các khóa học theo

Brochure – Basic technical English – Elementary

Elementary

Who should attend? Khóa học được thiết kế cho các kỹ thuật viên, công nhân đang công tác tại các đơn vị trong ngành dầu khí, có trình độ Anh văn từ Elementary trở lên. About your Trainer: Giảng viên có trình độ Thạc sỹ về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy Tiếng