Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020

12 Ima

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính năm 2020, nội dung cụ thể như thông báo:

Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khai giảng khóa học “Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu – Deepwater sequence stratigraphy”

2

Ngày 28/09/2020  tại trụ sở Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – Tp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) – Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khai giảng khóa học “Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu – Deepwater sequence stratigraphy”. Khóa học có sự

Trung tâm đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khóa học “Quản lý vật tư – kho hàng chuyên nghiệp”

1

Ngày 22/09/2020  tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) – Trường Cao đẳng Dầu khí đã tổ chức khai giảng khóa học “Quản lý vật tư – kho hàng chuyên nghiệp”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ phụ trách công việc liên quan đến quản lý

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học: “Bảo lãnh Thông quan cho hàng hóa Xuất nhập khẩu”

Images (1)

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học “Bảo lãnh Thông quan cho hàng hóa Xuất nhập khẩu” nội dung thông báo, cụ thể như sau:

Thông báo thời gian tổ chức khóa học: “ Rà soát Hồ sơ khai thuế- Tối ưu hóa chi phí thuế phù hợp với quy định của pháp luật ”

Images

Trường Cao đẳng dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học: “ Rà soát Hồ sơ khai thuế- Tối ưu hóa chi phí thuế phù hợp với quy định của pháp luật ” nội dung thông báo cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức khóa học: “ Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”

Tải Xuống (1)

Trường Cao đẳng Dầu khí thông báo thời gian tổ chức lại khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp” nội dung thông báo, cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”

12 Ima

Nhằm cập nhật kiến thức trong công tác quản lý vật tư và quản lý kho hàng cho các cán bộ, chuyên viên, nhân viên đang công tác tại bộ phận kho hàng. Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”, cụ thể

Basic course in corrosion control and prevention

Brochure Nace 1 Basic Course In Corrosion Control And Preventionv1

  Who should attend? This course is organized for corrosion practitioners, designers, technical managers, inspection and maintenance engineers, quality control personnel and those involved in failure analysis to update their appreciation of corrosion and the awareness of the emerging technologies for corrosion control and prevention. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr

NACE 9- Material collection and Corrosion control

Brochure Nace 9 Material Collection And Corrosion Control

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Corrosion engineers Designers Architects Technical managers Inspection and maintenance engineers Quality control personnel and those involved in failure analysis. About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD CEng FICorr Education:     NACE certified Corrosion Specialist (#5047, USA), April 2007     Chartered Engineer (#453698, the

NACE 2A-Design and operation of pipeline cathodic protection

Brochure Nace 2a Design And Operation Of Pipeline Cathodic Protectionv1

Who should attend? This course is organized for the following attendees: Engineers and technologists who are in charge of pipeline cathodic protection systems Designers who are interested in cathodic protection technology for corrosion prevention of pipelines Technicians and maintenance personnel who deal with installed cathodic protection systems About your Trainer: Dr. Jianhai Qiu BEng PhD