Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG CAO – TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP Trung Tâm Đào tạo Nâng cao (ATC), tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng thường xuyên được thành lập theo quyết định số 293/QĐ-CĐDK của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí với mục đính mở rộng