Trường Cao đẳng dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Kỹ thuật lắp đặt giàn giáo Level 2”

202181314352182b532dcd

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những công nhân đã có chứng chỉ Lắp ráp giàn giáo Level 1 được làm việc trong những điều kiện yêu cầu cao hơn về tay nghề lắp, điều chỉnh và tháo dỡ các mô hình giàn giáo thông dụng. Trường Cao đẳng Dầu

Trường Cao đẳng dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”

12 Ima

Nhằm cập nhật kiến thức trong công tác quản lý vật tư và quản lý kho hàng cho các cán bộ, chuyên viên, nhân viên đang công tác tại bộ phận kho hàng. Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức đào tạo khóa học “Quản lý Vật tư – Kho hàng chuyên nghiệp”, cụ thể