KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN TẠI KHU VỰC PHÍA NAM

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, tại  Trường Cao đẳng Dầu khí, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Trường Cao đẳng Dầu khí đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II long trọng tổ chức khai giảng lớp Cao cấp chính trị khóa C6, hệ không

PVMTC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ PHIÊN BẢN MỚI ISO 9001:2015

Ngày 15/01/2018, Trường Cao đẳng Dầu khí vinh dự đón nhận chứng chỉ quốc tế phiên bản mới ISO 9001:2015 do tổ chức AFAQ AFNOR cấp. PVMTC đã xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2008 đến nay, đây là bằng chứng thiết thực cho

CBCNV TRƯỜNG CĐ DẦU KHÍ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATVSLĐ) LẦN THỨ 2 NĂM 2018

Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động. Ngày 10/05/2018,Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức thành công lớp tập huấn“Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” Ông Lê Trọng Thủy – Chủ tịch